Praktisk info

Parkering

Stort parkeringsareal ved hallen, og i tillegg er det mulig å parkere ved butikksenteret B.Langseth.

Kiosksalg

Det blir salg fra klubbrom i hallen. Mulig å benytte bankterminal OG VIPPS i tillegg til kontanter.

Garderober

4 store garderober blir tilgjengelig for både skifting og dusjing.


Premiering

Det er satt opp pokaler til de 4 beste lagene i hver årsklasse.

Diverse

Oppvarming kan foregå på løpebanen ved siden av banen eller evt ute.

Det er tribuner i hallen, men vær oppmerksom på at temperaturen er tilpasset spillerne på banen, og følgelig er det lurt å kle seg godt mellom kampene.

Lagskjema kan lastes ned fra denne nettsida, eller hentes i sekretariatet. Utfylt lagskjema må leveres sekretariatet før første kamp for laget.

Puljeinndeling og kampoppsett er automatisk generert fra systemet Cup Manager, og dette systemet blir også brukt til resultatservice underveis i cupen. Resultatene kan følges fortløpende på denne nettsida (under valget; spilleplan og resultater).

Lag som trekker seg etter påmeldingsfristens utløp, vil ikke få refundert påmeldingsavgift. Dette pga merarbeid med kampoppsett for arrangør. Dersom det blir for lite lag til å avvikle cup for en oppsatt årsklasse, så refunderes påmeldingsavgiften.

Protester

Eventuelle protester leveres sekretariatet skriftlig senest 15 minutter etter at aktuell kamp er avsluttet, og sammen med et protestgebyr på kr 500. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge av juryen. Muntlige protester behandles ikke.

Cup-jury

Tormod Larsen - Ranheim (juryleder) mobil 900 62 060.

Turneringsleder

Jo Kjetil Valli cup@selbuballklubb.no - 930 50 160

Kommentarer