Turneringsreglement

B.Langseth Arena Cup

Premiering:

Pokal til de 4 beste lagene i hver klasse.

Spilletider:

Alle kamper 1x 13 min.

Eventuell tillegg i tid gjøres ved slutten av kampen, kun for å kunne fullføre et straffespark.

Spillesystem innledende:

Lagene spiller innledningsvis serie, og lagene fra hver pulje går videre til A- eller B-sluttspill.

Poengsystem:

Seier = 3 poeng Uavgjort = 1 poeng Tap = 0 poeng

Plasseringen i puljen bestemmes av poengtallet, og ved like mange poeng avgjøres rekkefølgen slik: først målforskjell, deretter antall scorede mål, innbyrdes oppgjør og tilslutt loddtrekning.

Ved ulikt antall lag i puljene, spilles en kvalifisering for å komme til B-sluttspill.

Spillesystem sluttspillkamper:

Ved uavgjort etter full tid, går man direkte på ekstraomgang med spill i inntil 6 minutter - der det lag som scorer først, vinner kampen ("golden goal"). Det avgjøres ved loddtrekning hvem som starter med avspark i ekstraomgangene.

Dersom ingen av lagene scorer ila ekstraomgangene, så avgjøres kampen på straffesparkkonkurranse.

Straffesparkkonkurranse:

Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne kan velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de befant seg på banen eller på benken da kampen ble avblåst.

Er det fortsatt uavgjort etter 3 straffespark til hvert lag, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. Det tas nå ett og ett straffespark til vi har en vinner av kampen. Dommer kan vurdere straffespark lenger unna mål, for å få en hurtigere avgjørelse.

Kampavvikling:

Det er lagt opp til nye kamper hvert 15.minutt, og kampene på de to banene benytter samme kampur. Følgelig vil alle kampene startes og stoppes på signal fra sekretariatet.

Kamptidspunkt i sluttspillet er veiledende, og forskyvinger av tid kan forekomme der kamper må avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Det praktiseres flyvende innbytte, med unntak for målvakten, som bare kan byttes ved stans i spillet.

Reglement:

Turneringen baserer seg på NFF sitt breddereglement og bestemmelser for spill på små baner (13 år og eldre). Alle klasser spiller på banestørrelser angitt på hjemmesiden for cupen. Reglementet for øvrig finnes i sekretariatet og på NFF sine hjemmesider.

Målkast

Keeper benytter målkast ved igangsetting av spillet. Dersom ballen kastes direkte i motstanderlagets mål ved et målkast, får motstanderlaget tildelt målkast. Det samme skjer dersom målvakten, mens ballen er i spill, kaster ballen direkte i motstanderlagets mål.

Fotballer

Arrangør stiller med matchballer tilhørende de respektive årsklasser. Det vil si ballstørrelse 4 for 13 og 14 år, og ballstørrelse 5 fom 15 år og eldre.

Draktlikhet:

Ved draktlikhet skal det laget som står oppført som "hjemmelag" skifte. Sekretariatet har vester til utlån.

Lag som ikke møter:

Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultatet 0-3. Trekker et lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets kamper. Lagene har sjøl ansvar for å møte på riktig bane til riktig tid.

Spilleberettigelse:

Alle spillere må være spilleklare etter NFF`s lover. Spillelister leveres sekretariat før lagets første kamp. Det vil ikke bli gitt tillatelse til å føre på spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett lag i samme klasse i turneringen.

Soning for røde og gule kort:

Juryen bestemmer antall kamper det skal sones ved rødt kort, og det blir minimum en kamps utestengelse. Umiddelbar soning i 5 minutter v/gult kort i årsklassene 13-16 år (gjelder ikke for J17).

Protester:

Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 min. etter kampslutt, og leveres skriftlig senest 15 min. etter kampslutt, sammen med protestgebyr på kr. 500,-. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge av juryen. Juryens avgjørelse er endelig, og kan ikke appelleres.

Kommentarer